Gebruiks­voorwaar­den

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Luxe Stalen Deuren (https://www.luxestalendeuren.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Luxe Stalen Deuren betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Luxe Stalen Deuren.

Intellectuele eigendoms­rechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Luxe Stalen Deuren berusten bij Luxe Stalen Deuren. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Luxe Stalen Deuren is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Luxe Stalen Deuren, info@luxestalendeuren.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Luxe Stalen Deuren geeft Luxe Stalen Deuren geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Luxe Stalen Deuren.
Luxe Stalen Deuren kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Luxe Stalen Deuren, de onmogelijkheid de website van Luxe Stalen Deuren te gebruiken, uit de levering van diensten door Luxe Stalen Deuren of het gebrek aan levering van diensten door Luxe Stalen Deuren.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Luxe Stalen Deuren wordt regelmatig bijgewerkt. Luxe Stalen Deuren behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Luxe Stalen Deuren te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020.